https://mtmakina.com.tr/wp-content/uploads/2023/11/GUBRE-TESIS-kapak.jpg
TESİS KURULUMU

KOMPOST GÜBRE TESİSİ

  • Kompost, toprak kalitesini ve yapısını iyileştirir
  • Nemin tutulmasını destekler
  • Bitki hastalıklarını ve zararlıları bastırmaya yardımcı olur
  • Kompostun düzenli kullanımı kimyasal gübre ihtiyacını azaltır
  • Organik maddeleri humusa ayrıştıran faydalı bakteri ve mantarların büyümesini destekler
  • Düzenli depolama metan emisyonlarını azaltır
  • Karbon ayak izini en aza indirir
  • Hayvan atıkları, tarımsal atıklar, endüstriyel atıklar, evsel atıklar, mineral atıklar ve çamur atıkları ile işleme
  • PLC ile kontrol edilebilme

Kompost gübre uygulamaları için, Kompost Gübre Tesisi;
Kompost, toprağı zenginleştirmek ve geliştirmek için kullanılan, genellikle bitkilerin, gıda atıklarının ve diğer organik maddelerin ayrıştırılmasıyla yapılan bir madde ve organik madde karışımıdır. Kompost, toprağa nitrojen, fosfor ve potasyum gibi besinleri sağlar ve bu besinleri daha uzun süre tutma yeteneğini geliştirir. Öte yandan gübreler, bitkileri beslemek için kullanılan organik veya kimyasal bileşiklerdir. Birincil besinler, tüm hayati bitki mineralleri olan azot, potasyum ve fosfordur, bu nedenle çiftçiler mahsul verimliliğini artırmak için düzenli olarak gübre kullanırlar. Kompost ve gübre tamamlayıcıdır ve her ikisi de ekinlerinizi ve toprağı sağlıklı tutmada önemli bir rol oynar.

Kompost ve gübre arasındaki temel fark, amaçlarıdır. Kompost toprağı beslerken, gübreler bitkiler için besin sağlar. Sonuç olarak kompost kullanımı esnek ve geneldir, gübre miktarları ve bileşimi ise bitkilerin tam ihtiyaçlarını karşılamak için daha katıdır.

Ekinlere gübre eklenmesi, topraktaki besin miktarını artırır, ancak tüm maddeler hızlı büyüyen bitkilerin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Toprak besin ağı, gübrenin varlığından önemli ölçüde faydalanmaz. Bu nedenle toprağın dengesini ve sağlığını korumak için kompost kullanılmalıdır.

Hem gübre hem de kompost organik olabilir veya kimyasal maddelerle zenginleştirilebilir. Organik materyallerin toprağın bileşimini koruma olasılığı daha yüksektir ve ister gübre ister kompost olsun, tüm kimyasal ürünler dikkatle kullanılmalıdır.

Hayvan Atıkları;
Mezbaha atıkları, balık pazarı atıkları, tavuk gübresi, domuz gübresi, sığır gübresi, inek gübresi, at gübresi, koyun gübresi, ördek, kaz, tavşan, keçi vb. gibi hayvan gübreleri.

Tarımsal Atıklar;
Saman, ekin samanı, soya küspesi, fasulye tortusu, pamuk tortusu, pamuk tohumu küspesi, pirinç kepeği, biyogaz atığı, mantar vb. gibi tarımsal atıklar.

Endüstriyel Atıklar;
Şarap tortusu atığı, sirke atığı, manyok atığı, şeker vb. gibi endüstriyel atıklar.

Evsel Atıklar;
Yemek atıkları, kemikler, sebzelerin kökleri ve yapraklar vb. gibi evsel atıklar.

Mineral Atıklar;
Hümik asit, bentonit, dolomit vb. gibi mineral atıklar.

Çamur Atıkları;
Nehir çamuru, gölet çamuru, kanalizasyon çamuru, şehir vb. gibi çamur atıkları.

Genel olarak, Kompost Gübre Tesisi modelleri oldukça esnektir. Kompost Gübre Üretim Tesisi, Kompost Gübre Üretim Hattı, Kompost Gübre Tesisi, Kompost Gübre Makinesi, Kompost Gübre Üretim Makinesi gibi çok daha fazla farklı geri dönüşüm uygulamalarında kullanılabilir.

Kompost Gübre Tesisi avantajları;
Hammaddelerin seçimi ve ön arıtımından sonra, organik gübrelerin üretim sürecindeki ilk adım kompostun hazırlanmasıdır. Kendinden Tahrikli Kompost Çevirici, kompost hazırlamak için kullanılır. Bu kompost döndürücünün ana işlevi, organik malzemelerin döndürülmesini ve karıştırılmasını sağlamak, böylece tüm fermantasyon sürecini hızlandırmaktır.

Fermantasyondan sonra, organik malzemenin kırılması gerekir ve bu adım, yüksek nemli bir gübre kırma makinesi içinde gerçekleşir. Bu makine, yüksek nem içeriğine sahip malzemeleri öğütebilir. Kırma ve karıştırma işleminden sonra, bir sonraki aşama olan granülasyon işlemi için, Organik Gübre Kırma Makinesi kullanılır. Bu makine organik gübrenin hazırlanmasında kullanılan hammaddelerin granüle edilmesinde kullanılmaktadır. Bu şekilde üretilen gübre granülleri yüksek organik içeriğe sahiptir ve partikül büyüklükleri, özellikleri bu granülatör tarafından ayarlanabilir. Granülasyondan sonra, bu granüllerin elenmesi gerekmektedir. Eleme, standart gübre granüllerini niteliksiz gübre peletlerinden ayıran bir Gübre Eleme Makinesi kullanılarak yapılır.

Organik gübre bu aşamaya kadar hazırlanır ve paketlenmesi gerekir. Gübre paketleme işlemi, Otomatik Gübre Paketleme Makinesi kullanılarak yapılır. Bu makine, torba başına 2-50 kg gübre granülü paketleyebilir. Organik gübre üretimi sırasında ortaya çıkan en büyük sorun toz kirliliğidir. Hammaddelerin depoya boşaltılması ve farklı atölyelere taşınması, çok fazla toz kirliliğine neden olur. Ayrıca kompost yapım sürecinde hammaddelerin karıştırılması ve parçalanması sırasında ve granülasyon aşamasında da ortama çok fazla toz karışmaktadır.

KOMPOST GÜBRETESİSİ/u>

Kompost Gübre Tesisi özellikleri neler?
Kompost Çevirici
Gübre Kırma Makinesi
Gübre Serpme Makinesi
Gübre Karıştırıcı
Döner Kurutucu
Döner Soğutucu
Döner Elek
Döner Tambur Kaplama Makinesi
Gübre Paketleyici

GUBRE-TESIS-1
GUBRE-TESIS-2
GUBRE-TESIS-3